Zlatý prameň Slovenskej hudby – Eugen Suchoň v priestore a čase!

Eugen Suchon - CD
Eugen Suchon – CD

Slávik Slovenska vydáva historicky prvé CD s kompletným klavírnym dielom tvorcu slovenskej národnej hudby!
* 13 popredných klavírnych virtuózov hrá Eugena Suchoňa!
* Svetové premiéry Suchoňových diel a perfektný booklet!
* K 110. výročiu narodenia zakladateľa slovenskej hudobnej moderny!

Nadčasová učebnica modernej klavírnej interpretácie slovenskej klasiky pre všetky stupne vyspelosti!
To všetko na 4 x CD Eugen Suchoň, Klavírne dielo v limitovanej sérii, už koncom januára 2018!

OBJEDNÁVKA CD „ZLATÝ PRAMEŇ SLOVENSKEJ HUDBY“