O nás

Spoločnosť Ares, spol. s r.o., pôsobí na trhu od roku 1993. Od prvopočiatku sa firma zaoberala distribúciou časopisov pre deti a mládež do škôl a predškolských zariadení, a pre predplatiteľov. Túto činnosť vykonáva už vyše 20 rokov až do dnes.

Od roku 1995 naša firma dodáva a montuje zdvíhacie zariadenia na prekonávanie architektonických bariér, ako sú šikmé schodiskové plošiny, zvislé plošiny, stropné zdvíhacie systémy, schodolezy, a rôzne iné pomôcky. Firma tiež prevádzkuje konštruktérsku kanceláriu a zaoberá sa komplexnou realizáciou typových a atypických osobných aj nákladných výťahov do bytových domov, rodinných domov, verejných inštitúcií, priemyselných a administratívnych budov. Výsledky našej kvalitnej práce sú vidieť na mnohých miestach po celej Slovenskej republike.

Ares realizuje úpravy automobilov pre telesne postihnutých, ktoré sú vykonávané v Bratislave. V súčasnosti patríme medzi popredných úpravcov automobilov na slovenskom trhu a záujem o naše úpravy neustále rastie. Rôzne úpravy automobilu umožňujú jednoduchšie nastupovanie osoby alebo nakladanie elektrického vozíka do automobilu, a tiež možnosť riadenia vozidla podľa typu postihnutia.

Súčasťou našej firmy je chránené pracovisko. Zabezpečujeme aj náhradné plnenie pre firmy, ktoré nezamestnávajú občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, v zmysle §64 Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Našim poslaním je plniť želania a požiadavky zákazníka súvisiace s vertikálnou prepravou, samozrejme vždy pri dodržiavaní noriem a európskych štandardov kvality.

Naším cieľom je spokojnosť zákazníkov, odborne vykonaná práca, inovácie a kvalita našich produktov, a dynamický rozvoj spoločnosti.

Našimi zákazníkmi sú koncoví užívatelia, projektanti, architekti, výrobné alebo stavebné spoločnosti, ktorí potrebujú riešiť výrobu, dodávku a montáž plošín pre imobilných, zdvíhacích zariadení, úprav automobilov a výťahovej techniky.

Chceme byť Vašim preferovaným partnerom pri realizácii neštandardných a atypických riešení v oblasti vertikálnej prepravy osôb a nákladov.

Ján Drobný
Konateľ spoločnosti

Ing. Martin Machala
Konateľ spoločnosti

 

CERTIFIKÁT ISO 9001:2016

V oblasti distribúcie časopisov sme v tomto segmente zaviedli certifikát kvality ISO 9001, ktorý podporuje prístup pri vypracovávaní, zavádzaní a zlepšovaní efektívnosti systému manažérstva kvality s cieľom zvýšiť spokojnosť našich zákazníkov.