Objednávka CD VARILA MYŠIČKA KAŠIČKU

Občianske združenie Slávik Slovenska sa podujalo priniesť na trh originálne CD ikonickej detskej speváckej suity Eugena Suchoňa VARILA MYŠIČKA KAŠIČKU s pôvodnými obrázkami Ľudovíta Fullu.

Okrem textov ľudových riekaniek a nádherných Fullových obrázkov nájdete v prílohe CD aj zborovú partitúru diela!

Nové CD detskej suity Eugen Suchoň, Varila myšička kašičku je vhodné pre predškolskú a školskú mládež, pre detské zbory a je vynikajúcou pomôckou pre pedagógov v rámci hudobnej výchovy, s odporúčanou doložkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Objednávka CD VARILA MYŠIČKA KAŠIČKU