45 hier na podporu sluchového vnímania detí ranného a predškolského veku

Kategória:

45 hier na podporu sluchového vnímania detí ranného a predškolského veku /2.prepracované vydanie/ cena: 5,80 Eur – 1 číslo

Publikácia 45 hier na podporu sluchového vnímania detí raného a predškolského veku je garantovaná odborno-metodickým časopisom Predškolská výchova, ktorý vychádza už viac ako 70. rokov a je určený pre rodičov, jasle, materské školy.

Ide o aktualizované druhé vydanie, ktoré je doplnené o teoreticko-metodické východiská (napr. tvorba hier na základe vývinových atribútov) a nové hry (napríklad jedna z viacerých s názvom Veve, Vivi, Vuvu a Vovo). Sumárne nájdete 45 hier (tradičných aj autorských), ale aj úplne nových a originálnych, ktoré boli overené v praxi materských škôl a v detských centrách.

Na podporu sluchového vnímania je spracovaných:

11   hier na oblasť počúvania;

8     hier na sluchovú pamäť,

8     hier na sluchové rozlišovanie;

10 hier na sluchovú analýzu a syntézu

8     hier na vnímanie rytmu.

Vyšším počtom hier sú podporené oblasti, ktoré sú významnými najmä pre proces učenia sa.

Cena predplatného (rok): 5.80 (s DPH)

%

Objednaj nad 10ks z jedného titulu
a získaj výhodný rabat 20%