Predškolská výchova 2024/2025

Predškolská výchova je odborno-metodický časopis, ktorý vznikol v roku 1946. Prináša odborné témy s praktickými námetmi pre všetkých, ktorí vychovávajú a vzdelávajú dieťa od dvoch do šiestich rokov. Je určený pre pedagógov materských škôl a jaslí, pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa pripravujú na profesiu učiteľky/učiteľa materskej školy a taktiež aj pre rodičov. Obsahuje námety na hry, popisy konkrétnych aktiví,t ako aj metodické odporúčania. Každý rok prináša šesť zaujímavých tém, ktoré sú spracované tak, aby boli použité v praxi učiteľky/učiteľa materskej školy, nakoľko korešpondujú s aktuálnym Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Text je doplnený o kresby detí, ako aj fotografií dokumentujúcich popisované aktivity, alebo udalosti, ktoré boli súčasťou života detí v materskej škole.
V školskom roku 2020/2021 mali čitatelia možnosť oboznámiť sa s témami: PV č. 1 Sociálne vzťahy a kamarátstva, PV č.2 Rodina, PV č.3 Nápadník na S, PV č.4 Liečivé rastliny, PV č.5 Doprava a dopravné prostriedky, PV č.6 Farby a tvary.
V tomto školskom roku 2021/2022 sú pripravené tiež zaujímavé témy.

Cena predplatného (rok): 10.80 (s DPH)

%

Objednaj nad 10ks z jedného titulu
a získaj výhodný rabat 20%