Bibiana

REVUE o umení pre deti a mládež

Časopis BIBIANA vychádza od roku 1993 (okrem roku 1998). Je jediné periodikum na Slovensku, ktoré pravidelne sleduje a hodnotí umenie pre deti a mládež (literatúra, výtvarné umenie, rozhlas, televízia, film, divadlo), prináša štúdie, eseje, rozhovory s tvorcami, recenzie i polemiky.

Štvrťročník je určený študentom, pedagógom a odborníkom, ktorí pracujú s deťmi, alebo sa pripravujú na takto zameranú profesiu. Má nezastupiteľné miesto pri príprave budúcich pedagógov, pri ďalšom vzdelávaní učiteľov, získavaní postgraduálnych znalostí z detskej literatúry a didaktiky literárnej výchovy.

Je jediným informačným materiálom, prostredníctvom ktorého prezentujeme profesionálne umenie pre deti a mládež  na významných medzinárodných podujatiach i v odborných inštitúciách v zahraničí. Revue BIBIANA je priamym pokračovaním československého časopisu Zlatý máj (časopis o dětské literatuře a umění).

Cieľová skupina:
Časopis o literatúre

Počet čisel za rok:
2

Cena predplatného (rok): 4.00 (s DPH)

%

Objednaj nad 10ks z jedného titulu
a získaj výhodný rabat 20%